POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Beru jako zákazník/zákaznice společnosti Link City Centrum Polyfunkční objekt s.r.o., IČ: 05772397 (Nová Sladovna I. etapa) nebo společnosti Link City Centrum NS s.r.o., IČ: 05639158 (Nová Sladovna II. Etapa), se sídlem Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01, Olomouc (dále jen „Společnost“) na vědomí následující poučení ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává.

Společnost zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (titul, jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, bydliště, místo podnikání či sídlo) a dále kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a bankovního účtu či účtů. Společnost dále uchovává komunikaci mezi mnou a Společností, a rovněž vede v evidenci údaje o mých předešlých stycích se Společností.

Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, dále plnění smluvních povinností mezi mnou a Společností a konečně jde o oprávněný zájem Společnosti při správě vlastního majetku.

Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku se Společností dojde k jejich změně, změněné osobní údaje Společnosti nahlásím. Současně souhlasím ze zasílám obchodních sdělení.

Chápu, že Společnost bude mít mé osobní údaje po dobu našeho smluvního vztahu a vždy dále po dobu, kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje (resp. listiny, na kterých jsou uvedeny) uchovávat.

Beru na vědomí, že mohu kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů získaných pro oprávněné zájmy Společnosti. Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a ochranu svých práv. Oprávněným zájmem Společnosti je i zasílání obchodních nabídek zboží a služeb svým zákazníkům.

Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mého osobního údaje a z tohoto důvodu se na Společnost mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých osobních údajů, nebo také omezení jejich zpracování, mohu žádat o jejich opravu a mohu žádat, aby mi, nebo jinému byly předány ve strojově čitelné podobě.

V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem na odškodnění na soud.

Nová Sladovna
Copyright Nová Sladovna

Chci zavolat zpět

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Vzkaz:
  
nebo volejte +420774922929

Poslat vzkaz

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Vzkaz:
  
nebo volejte +420774922929

Mám zájem o nemovitost

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Vzkaz: